Запис 1 предната корица дата: 0000-00-00


Превeден текст


На предната корица ръкопис

№ 8

Кодикс

1794-1856

Разни Градски, Церковни и

Монастирски Сметки

на първата празна страница печат на Митрополитската библиотека гр. Пловдив

Бележкипод линия


Разчетен текст


На предната корица ръкопис

№ 8

Кодикс

1794-1856

Разни Градски, Церковни и

Монастирски Сметки

на първата празна страница печат на Митрополитската библиотека гр. Пловдив

Бележкипод линия