Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

404 Няма такава страница

Списъци на свързани елементи


Преглед по странициСтраница Предна корица

Дата

Записи 1

  • Дата на записа:
Преглед

Страница 2

Дата 03.06.1830

Записи 1

  • Дата на записа: 03.06.1830
financial: начини за събиране на средствата за заплати
administrative: списък на еснафите
reading: Петя Янева
translation: Петя Янева
editing: Надя Данова
commentary: Петя Янева
commentary: Надя Данова
commentary: Кета Ничева
Преглед

Страница 3

Дата 12.12.1828

Записи 1

  • Дата на записа: 12.12.1828
financial: заплати и начини за събиране на средствата за заплати
administrative: варош кехаи
administrative: списък на махалите
administrative: списък на ханетата
reading: Петя Янева
translation: Петя Янева
editing: Надя Данова
commentary: Петя Янева
commentary: Кета Ничева
commentary: Надя Данова
Преглед

  • Страница