Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък записи


резултати на страница: 5 / общо страници : 2 / намерени резултати 6 / текуща страница: 1

1 дата

1


Страница/и : No 1

financial: начини за събиране на средствата за заплати

administrative: списък на еснафите

дата 03.06.1830

reading: Петя Янева
translation: Петя Янева
editing: Надя Данова
commentary: Петя Янева
commentary: Надя Данова
commentary: Кета Ничева


Страница/и : No 2

financial: заплати и начини за събиране на средствата за заплати

administrative: варош кехаи

administrative: списък на махалите

administrative: списък на ханетата

дата 12.12.1828

reading: Петя Янева
translation: Петя Янева
editing: Надя Данова
commentary: Петя Янева
commentary: Кета Ничева
commentary: Надя Данова


Страница/и : No 3

financial: начини на събиране на средствата за заплати

administrative: на варош кехаи

inventory: на залози

дата 10.05.1837

reading: Петя Янева
translation: Петя Янева
editing: Надя Данова
commentary: Петя Янева
commentary: Кета Ничева
commentary: Надя Данова


Страница/и : No 4

financial: на „Пресвета Богородица“

дата 08.01.1797

reading: Петя Янева
translation: Петя Янева
editing: Надя Данова
commentary: Петя Янева
commentary: Кета Ничева
commentary: Надя Данова


Страница/и : No 4

  • Страница