Списък страници


резултати на страница: 5 / общо страници : 1 / намерени резултати 4 / текуща страница: 2

Страница Предна корица

Дата

Записи 1

  • Дата на записа:
Преглед

Страница 2

Дата 03.06.1830

Записи 1

  • Дата на записа: 03.06.1830
financial: начини за събиране на средствата за заплати
administrative: списък на еснафите
reading: Петя Янева
translation: Петя Янева
editing: Надя Данова
commentary: Петя Янева
commentary: Надя Данова
commentary: Кета Ничева
Преглед

Страница 3

Дата 12.12.1828

Записи 1

  • Дата на записа: 12.12.1828
financial: заплати и начини за събиране на средствата за заплати
administrative: варош кехаи
administrative: списък на махалите
administrative: списък на ханетата
reading: Петя Янева
translation: Петя Янева
editing: Надя Данова
commentary: Петя Янева
commentary: Кета Ничева
commentary: Надя Данова
Преглед

Страница 4

Период
10.05.1837 / 23.08.1802

Записи 3

  • Дата на записа: 10.05.1837
financial: начини на събиране на средствата за заплати
administrative: на варош кехаи
inventory: на залози
reading: Петя Янева
translation: Петя Янева
editing: Надя Данова
commentary: Петя Янева
commentary: Кета Ничева
commentary: Надя Данова

  • Дата на записа: 08.01.1797
financial: на „Пресвета Богородица“
reading: Петя Янева
translation: Петя Янева
editing: Надя Данова
commentary: Петя Янева
commentary: Кета Ничева
commentary: Надя Данова

  • Дата на записа: 23.08.1802
financial: на „Пресвета Богородица“
reading: Петя Янева
translation: Петя Янева
editing: Надя Данова
commentary: Петя Янева
commentary: Кета Ничева
commentary: Надя Данова
Преглед