Списък страници


резултати на страница: 5 / общо страници : 6 / намерени резултати 28 / текуща страница: 3

Страница 62

Период
1802-12-12 / 1802-12-16

  Споменати лица
 • Мустафа паша Шиникоглу
  Споменати места
 • Филипопол
  Споменати гилдии
 • болниците на Филипопол
на 12 декември 1802, Филипопол Опис на капитала на елинско училище и... Към страницата

Страница 63

Период
1802-12-16 / 1819-01-11

  Споменати лица
 • кир Павлос Маламанлис
  Споменати места
 • Филипопол
  Споменати гилдии
 • на болницата
16 декември 1802 Опис на колкото [пари] се дадоха на заем на вароша... Към страницата

  Споменати лица
 • Григориос Дончоглу
  Споменати места
 • Във Филипопол
  Споменати гилдии
 • училището
Във Филипопол 1819, 11 януари. С помощта на Светия Бог по общо мнение... Към страницата

  Споменати лица
 • Паисиос Филипополски
  Споменати места
 • Във Филипопол
  Споменати гилдии
 • на болницата
Във Филипопол 1819, 20 февруари. Беше прегледана сметката на училището и се намери,... Към страницата

  Споменати лица
 • Аргириос Константину
  Споменати места
 • Във Филипопол
  Споменати гилдии
 • на кафтанджиите
грижа за състава, доброто стопанисване и подобрението на това училище и напредъка на... Към страницата