Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Филтри
Списък санове

Резултати на страница : 30 / Страници: 1 / Намерени резултати : 13 / Текуща страница: 1

Ид
XML id
Име
име Гр.
Инфо
Записи
Страници
13таксидиоттаксидиот (0 записки) (0 страници)
12скевофилаксскевофилакс (0 записки) (0 страници)
11протосингелпротосингел (0 записки) (0 страници)
10проигуменпроигумен (0 записки) (0 страници)
9монахинямонахиня (0 записки) (0 страници)
8калугеркалугер (0 записки) (0 страници)
7йеромонахйеромонах (0 записки) (0 страници)
6игуменигумен (0 записки) (0 страници)
5братбрат (0 записки) (0 страници)
4monasticismмонашество (0 записки) (0 страници)
3exarchекзарх (0 записки) (0 страници)
2archархиереи / владици (0 записки) (0 страници)
1patrпатриарх / архиепископ (0 записки) (0 страници)