Списък страници


резултати на страница: 5 / общо страници : 6 / намерени резултати 28 / текуща страница: 1

На предната корица ръкопис № 8 Кодикс 1794-1856 Разни Градски, Церковни и Монастирски Сметки... Към страницата

Страница 2

Дата 1828-11-18

  Споменати лица
 • Мелким ефенди
  Споменати места
 • Душаниста
  Споменати гилдии
 • шивачите
1828, 18 ноември, колкото гроша бяха изразходвани за заплата на кятипа 1 и сакелария... Към страницата

Страница 3

Период
1827-11-21 / 1828-12-12

  Споменати лица
 • кир Йованос Гунарис
  Споменати места
 • Идриз ходжа махала
  Споменати гилдии
 • „Свети Константин“
1827, 21 ноември с общо решение се реши и се изплати заплатата на варош... Към страницата

Страница 4

Дата 1796-05-06

  Споменати лица
 • кир Бончос
  Споменати места
 • Куршум хан
  Споменати гилдии
 • болницата
Опис на светите мощи от свещения Воденски манастир 40 . 1796, 6 май. ... Към страницата

Страница 5

Дата 1794-01-01

  Споменати лица
 • Кирилос Филипополски
  Споменати места
 • Филипопол
  Споменати гилдии
 • църквата „Пресвета Богородица“
На 1-ви януари 1794 беше прегледана сметката на „Пресвета Богородица“ и се намериха, че... Към страницата

 • Страница