Запис 6
reading, Петя Янева, translation, Петя Янева, editing, Надя Данова, 1, commentary, linguistic, Петя Янева, commentary, historical, commentary, bdo, Кета Ничева, commentary, cultural-historical, Надя Данова, date, 23.08.1802, document, financial, на „Пресвета Богородица“, document, administrative, document, inventory,
дата: 23.08.1802


Превeден текст


Във Филипопол на 8-и юни 1802 беше прегледана сметката на „Пресвета Богородица“ и се намери на това място сбора на Георгиос Калпоглу заедно с разходите, които направи от 1 януари 1801 всичко сума аслани 1433, от които 588 гроша и 32 пари са неговите разходи, а в готови пари и полици са аслани 844,

от които заплати лихвата на сираците на хаджи Чочоглу както отсреща за една година аслани 120

още заплати лихвата за взетите от протопопа 791 аслана и 111 аспри до днес 90

още заплати на протопопа от капитала на 791 аслана и 111 аспри аслани 472

на Нанчос Загарлис 57изплати 50-те чрез полица аслани 40

на Панайотис Бечлис от 25-те аслани 10

------------------------------------------------------------------------------------------сториха-----------аслани 732

аслани 844

в една полица на Ангелис Мумджи58 капитал 100 и лихвата им до днес аслани 112 -----000

колкото остават още дългове на „Пресвета Богородица“ както отсреща

 

от 23 юни чрез полица на 3-мата сираци на хаджи Чочоглу аслани 1000:

от 9 на същия месец на протопопа чрез полица аслани 319:111:

от 29 на същия месец на кир Георгиос хаджи Ангели аслани 250:

от 30 на същия месец на кир Йоанис Теодосиу Славуя аслани 200:

----------------

1769:111:

дълговете отсреща, както се виждат аслани 1769:111

на хаджи Андонис Неделчу аслани 50

от 2 юли на кир Георгиос Миткоглу аслани 100

на същия ден на кир Филипос Мануил аслани 25

от 3 на същия месец на Христос Риза аслани 100

-------------------

остава още дълг на църквата аслани 2044:111:

Във Филипопол на 8-и юни 1802 беше прегледана сметката на пангара на „Пресвета Богородица“ и колкото се видяха, че има днес в полици както по-долу

от 3 юли 1797 у Костакис Ласкоглу чрез полица както отзад аслани 3262: 12

от 1 февруари 1798 у същия Костакис Ласкоглу по същия начин аслани 1204: 48

сториха общо аслани 4466: 60

даде както отсреща за джеремето59 на църквата аслани 250

------------------------------------------------------------------------- остават още аслани 4216: 60

у Ангелис Мумджис както отсреща в капитал аслани 100 233

у Мелахро Куймуджоглу чрез полица и еманет, който е у епитропа Калпоглу аслани 133 ------------

аслани 4449: 60

Има още и една полица от 100 гроша на Панайотис бакалин както отзад.

На 23 август 1802 бяха пресметнати двете полица на Костакис Ласкоглу и по мнение на енориашите даде полица за 4542 гроша със срок да ги издължи за шест години и на останалите си кредитори, както включва и саморъчната му полица.

Разчетен текст