Запис 5
reading, Петя Янева, translation, Петя Янева, editing, Надя Данова, 1, commentary, linguistic, Петя Янева, commentary, historical, commentary, bdo, Кета Ничева, commentary, cultural-historical, Надя Данова, date, 08.01.1797, document, financial, на „Пресвета Богородица“, document, administrative, document, inventory,
дата: 08.01.1797


Превeден текст


На 1-ви януари 1794 беше прегледана сметката на „Пресвета Богородица“ и се намериха, че днес има в полици и в брой както по-долу

10

ноември

у Христодулос хаджи Неделчу чрез полица грошове

300

27

 

уСтаврис хаджи Тасиу по същия начин

250

1

януари

у Йоанис хаджи Никоглу53 и останалите му собствени братя чрез полица ----------------------------------- грошове

в сребърни аспри54 ----------------------------- грошове 100

в мангъри55 ------------------------------- 15

2332

115

9

2997

9

друга ръка

† Кирилос Филипополски

Във Филипопол на 1-ви януари 1795 беше прегледана сметката на църквата „Пресвета Богородица“ и се намериха, че днес има в полици и в брой както по-долу

3

Юли

1794 у Константинос Ляскоглу чрез полица грошове

2450

74

1

февруари

1795 у Константинос Ляскоглу чрез полица грошове

Горните две полици са на съхранение при архонт дикеофилака56

905

 

3355

74

друга ръка

† Кирилос Филипополски ⁛ подпис

друга ръка

Във Филипопол на 1-ви януари 1796 беше прегледана сметката на църквата „Пресвета Богородица“ и се намериха, че днес има в полици

3

Юли

1795 у Константинос Ляскоглу чрез полица грошове

2696

1

февруари

1796 още у Константинос Ляскоглу чрез полица грошове

Горните две полици са на съхранение при архонт дикеофилака

990

60

3686

60

друга ръка

† Кирилос Филипополски ⁛ подпис

друга ръка

Във Филипопол на 8-ми януари 1797 беше прегледана сметката на църквата „Пресвета Богородица“ и се намериха, че днес има в полици и в брой

3

юли, 1796

у Константинос Ляскоглу чрез полица грошове

2965

72

1

февруари, 1796

у същия Константинос Ляскоглу чрез полица грошове

Горните две полици са на съхранение при архонт дикеофилака

От днес беше определен за епитроп на същата църква Георгиос Калпоглу, на когото се дадоха 50 гроша, които останаха от бившия епитроп Йоанис.

995

12

3960

84

 

друга ръка

† Кирилос Филипополски ⁛ подпис

Разчетен текстЗаписа е разположен на сраница/и: No 4
Автор:
Вид:
Дата 08.01.1797
Автор
Преводач:
Вид:
Дата 08.01.1797
айжяоагжоа