Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Кондики


Начална страница - въведение, представяне на възможностите за разглеждане и анализ, кратък премер с първите 3-5 страници

Преглед по страници
Списък с търсене - Филтри, според свързаните елементи, представяне - ?? нещто за включените записи и снимка
Преглед на конкретна страница - има страница, работа по картинките, ако трябва да се добави нещо
Преглед по записи - това дали няма да обърка??

Свързани елементи
Обекти -таг? списъка е зареден но няма свързани
Санове * - релациите?
Епархии * - релациите?
Църкви
Църкви типове *
Духовни лица
Институции
Организации
Организации типове *
Хора
Места
Места типове *
Професии *
* - не участват пряко в записите и страниците, характеристика са на обекти който участват.

от инфото на записите
да се уточни (за мен) кой таг какво значи, кой са по важни и къде да се показват в предварителния преглед н запис и в пълния преглед н записа. дати
типове
автори
Статични страници
За проекта
партньори
Други??

Виж повече


Списъци на свързани елементи


Преглед по страници
Страница 2

Дата 03.06.1830

  Записи 1

 • reading, Петя Янева, translation, Петя Янева, editing, Надя Данова, 1, commentary, linguistic, Петя Янева, commentary, historical, Надя Данова, commentary, bdo, Кета Ничева, commentary, cultural-historical, date, 03.06.1830, document, financial, начини за събиране на средствата за заплати, document, administrative, списък на еснафите, document, inventory,
  Дата: 03.06.1830

Страница 3

Дата 12.12.1828

  Записи 1

 • reading, Петя Янева, translation, Петя Янева, editing, Надя Данова, 1, commentary, linguistic, Петя Янева, commentary, historical, commentary, bdo, Кета Ничева, commentary, cultural-historical, Надя Данова, date, 12.12.1828, document, financial, заплати и начини за събиране на средствата за заплати, document, administrative, варош кехаи, document, administrative, списък на махалите, document, administrative, списък на ханетата, document, inventory,
  Дата: 12.12.1828

 • Страница