1
1%
страница 3
350

Страница 3


Превeден текст


1827, 21 ноември с общо решение се реши и се изплати заплатата на варош 22 кехаята 23 кир Ставрицас за една цяла година осемстотин гроша, с цифри 800, които бяха взети, както следва:

108 от Полат махала 24, 9 ханета 25 по 12 гроша на всяко хане..................................................9

120 от Кирхана махала ханета 10 по същия начин ................................................................10

78 от Исар Итчи махала 26 ханета 6 по същия начин ....................................................................6

84 от Хаджи Ян махала 27 ханета 7 по същия начин ..................................................................7

69 от Пазар Ичи махала ханета 5. рупи 28 3 по същия начин ......................................................5

------- --------

459 38

84 от Искилупези махала 29ханета 7, по същия начин .................................................................7

108 от Ипникасим махала ханета 9, Маф одалар 30 по същия начин ........................................9

54 от Ипникасим махала ханета 4, 2 рупи зимми 31по същия начин .....................................4

9 от Тома Казази 32 махала рупи 3 Джемикапир 33по същия начин ...............................

54 от Коч Хусеин махала 34 ханета 4 по същия начин ............................................ ..............4

------------ ---------

768 64

12 от Бей Меджит махала ханета 1 по същия начин ...........................................................1

9 от Кечеджи Еним Бей махала 35 рупи 3 по същия начин ..........................................................

12 от Коч Хусеин ханета 1 на Ляскос махала 36 по същия начин .............................1

24 от Идриз ходжа махала ханета 2 по същия начин ...........................................................2

--------------- ----------

825 или осемстотин двадесет и пет гроша 68

25 отпадат загуба от тях друга ръка чрез Идриз Ходжа махала, защото е арменска

----------

800" осемстотин гроша

през същия ден се реши още да се дадат разходите

за затвора 37, които са направени за една цяла година, въз-

лизащи на четиристотин и тридесет, с цифри 430, и бяха взети, както

следва

150 от пангара 38 на „Света Марина“

120 от пангара на „Света Неделя“

90 от пангара на „Пресветата Богородица“

60 от пангара на „Свети Димитър“

60 от пангара на „Свети Константин“

-----------------

430 или четиристотин и тридесет гроша

друга ръка, по-бледо мастило

1828, 12 декември, кир Ставрица беше освободен от поста си в конака 39 и

на негово място беше назначен с общо решение кир Йованос Гунарис кафеджия, да продължи същата дейност със същата заплата.


Бележки под линия

Разчетен текст