1
1%
страница 2
350

Страница 2


Превeден текст


Във Филипопол 1819 , 11 януари. С помощта на Светия Бог по общо мнение на всички благочестиви християни във Филипополбяха определени с наш избор и одобрение за епитропи на елинското училище въвФилипополдостопочтените господа :

Йоанис Теодосиу Славуя

Атанасиос Георгиу Политоглу

хаджи Константинос поп Димитриу

Николаос Димитриу Язаджис

Константинос Христу Арнаутоглу [94]

Константинос Кириякукожухар

Григориос Панайоту Дончоглу

А наболницата[95] въвФилипополдостопочтените господа :

хаджи Павлос Цону[96]

Христодулос Накахтзоглу

Янакис Велю

Диамандис Георгиукожухар

Янакис Веджукантарджия.

ВъвФилипопол1819 , 2 февруари .Беше прегледанасметката на целия капитал на паричното състояниенаелинското училищеи се намери , както се вижда по-долу :

[Парите], които са в епархията ,олихвениот 15 март 1818 година, както се вижда с цифри20347 гроша

[Парите] в еснафа на абаджиитеот1 май 1818 година, вкапитал 10163. 6 гроша

Лихвата за им 10,5 месеца до 15 март 1819 година 1320 гроша.......11483 . 6 гроша

[Парите] в еснафа на кафтанджиите от 11 август 1813 година ,

както [е] в номер 9 в капиталгрошове ...................................................................................... 600 гроша

[Парите] веснафа на кожухаритевкапитал от 11 август 1813 година...............................500 гроша

[Парите] в хаджи Анастасиос хаджи Михаили хаджи Константин до 15 март 1819

заедно с лихвата...........................................................................................................................468 гроша

тридесет и три хиляди триста деветдесет и осем [гроша], 6 пари ............ грошове 33398.6

14 декември 1818 .Бяха взетиот негово Високопреосвещенство кир Паисиос Филипополски[97]

патриаршеските лихви за изминалата годинадо 15 март 1818 в капитал...........................1400

грошове 34798 . 6

От 15 март 1818 цялото парично състояние на болницата, както [е] в номер 6грошове 2170

---------------

грошове 36968 . 6

от 6 август 1816у кир Димитриос Загарлисв капиталчрез полица

чрез полица ............................................................................................. грошове 1000}грошове 1300

от 1 май 1817у кир Павлос Маламанлис в капитал чрез полица ........................... грошове 300}

тридесет и осем хиляди двеста шестдесет и осем гроша и 6 пари с цифри аслани[98] 38268 . 6


Бележки под линия

Разчетен текст


1828" Νοεμβ" 18" τά ὅσα γρόσια ἔγιναν ἔξοδα διά μισθόν τοῦ κιατίπη καί τοῦ σακελ-λαρίου οἱ ὁποῖοι, ἦσαν διορισμένοι διά τήν ὑπόθεσιν τῶν γιόλ τεσκε-ρέδων εἰς χρόνον ὁλόκληρον ἕναν καί πόθεν ἐπληρώθησαν

100" οἱ ἀμπατζῆδες.

50" καυταντζῆδες.

50" γουναράδες. τά 10" ἀπό τούς τακιατζῆδες.

60" τζοχατζῆδες. τά 20" ἀπό τούς ἀκτάρηδες.

40" μπακάληδες.

30" καζαντζῆδες.

20" ἀσταρτζῆδες.

20" ταχτατζῆδες.

------------------

370"

100" μπεϊλεκτζῆδες.

100" ἀπό χωρίον ἀβρὰ δαλάνι.

80" πρασατήν Δερβέντι.

80" ἀκτζέ κλήσε.

80" κάρλοβον.

80" καλόφερον.

60" χατζάρι.

----------------

950" ἤτοι ἐννεακόσια πενῆντα γρόσι" ἐλήφθησαν.

10" ἔτι ἀπό ῥάπτιδες

-----------

960"

ποῦ ἐδόθησαν

480" διά μισθόν τοῦ κτι̮ατίπη πρ(ός) " 40" γρόσι" τον μήναν

250" τοῦ σακελλαρίου. παπά γι̮αννάκη χρονικός.

60" εἰς 6" κοιλά σιτάρι τῷ κτι̮ατíπῃ.

30" εἰς 1" τζουπελήκι ῥοῦχον τοῦ ἰδίου κατά τό μπαϊράμ

5" εἰς μίαν ζευγήν παπούτσι̮α τοῦ ἰδίου ὁμοίως

--------

825"

125" ἔξοδα αὐτῶν χαρτι̮ά μελάνης καὶ ἄλλα

-------

950"

10" ἔτι διά χαρτι̮ά

-----

960"

друга ръка, много бледо мастило

1" μηνειάτικον θέλει ὁ σταυρήτζας ἀπό τοῦ δοῦσιανίστα τά ἔλαβεν και ἐξόφλησαν τῇ γῃ Ἰουνίου 1830"

19" γρόσια θέλει ἔτι ἀπό ῥέσημ ὁποῦ ἔδοκαν εἰς μελκημ @

ръкопис 8605

печат на Митрополитската библиотека гр. ПловдивСтраницата съдържа запис/и: No 2
дата на пъви запис: 1828-11-18
Дата на последен запис 1828-11-18
Споменати лица 1
Споменати места 1
Споменати гилдии 1

Споменати лица:

Мелким ефенди |

Споменати места:

Душаниста |

Споменати гилдии:

шивачите |
айжяоагжоа