1
1%
страница 2
350

Страница 2


Превeден текст


1828, 18 ноември, колкото гроша бяха изразходвани за заплата на кятипа 1 и сакелария 2, които бяха определени за издаване йол тескерета 3 за една година и от къде бяха платени

100 платиха абаджиите 4

50 кафтанджиите 5

50 кожухарите, 10-те от такеджиите 6

60 чохаджиите 7, 20-те от актарите 8

40 бакалите

30 казанджиите

20 астарджиите 9

20 тахтаджиите 10

-------------

370

100 бегликчиите 11

100 от село Аврадалан 12

80 от Прасатин дервент 13

80 от Акче Клисе 14

80 от Карлово

80 от Калофер

60 от Хаджари 15

------------

950 или бяха взети деветстотин и петдесет гроша

10 от шивачите

-----------

960

къде бяха дадени

480 за заплата на кятипа 16 по 40 гроша на месец

250 за заплата на сакелария поп Янаки, годишна

60 за 6 кила жито за кятипа 17

30 за 1 джубелики 18 дреха на същия за байрама 19

5 за един чифт обувки на същия също

---------

825

125 техни разходи – хартия, мастило и други

-------------

950

10 още за хартия

---------

960

друга ръка, много бледо мастило

1 месечна заплата иска Ставрицас от Душаниста 20 взе ги и бяха издължени на 3 юни 1830

9 гроша още иска от ресима 21, който дадοха на Мелким ефенди

ръкопис 8605

печат на Митрополитската библиотека гр . Пловдив


Бележки под линия

Разчетен текст


1828" Νοεμβ" 18" τά ὅσα γρόσια ἔγιναν ἔξοδα διά μισθόν τοῦ κιατίπη καί τοῦ σακελ-λαρίου οἱ ὁποῖοι, ἦσαν διορισμένοι διά τήν ὑπόθεσιν τῶν γιόλ τεσκε-ρέδων εἰς χρόνον ὁλόκληρον ἕναν καί πόθεν ἐπληρώθησαν

100" οἱ ἀμπατζῆδες.

50" καυταντζῆδες.

50" γουναράδες. τά 10" ἀπό τούς τακιατζῆδες.

60" τζοχατζῆδες. τά 20" ἀπό τούς ἀκτάρηδες.

40" μπακάληδες.

30" καζαντζῆδες.

20" ἀσταρτζῆδες.

20" ταχτατζῆδες.

------------------

370"

100" μπεϊλεκτζῆδες.

100" ἀπό χωρίον ἀβρὰ δαλάνι.

80" πρασατήν Δερβέντι.

80" ἀκτζέ κλήσε.

80" κάρλοβον.

80" καλόφερον.

60" χατζάρι.

----------------

950" ἤτοι ἐννεακόσια πενῆντα γρόσι" ἐλήφθησαν.

10" ἔτι ἀπό ῥάπτιδες

-----------

960"

ποῦ ἐδόθησαν

480" διά μισθόν τοῦ κτι̮ατίπη πρ(ός) " 40" γρόσι" τον μήναν

250" τοῦ σακελλαρίου. παπά γι̮αννάκη χρονικός.

60" εἰς 6" κοιλά σιτάρι τῷ κτι̮ατíπῃ.

30" εἰς 1" τζουπελήκι ῥοῦχον τοῦ ἰδίου κατά τό μπαϊράμ

5" εἰς μίαν ζευγήν παπούτσι̮α τοῦ ἰδίου ὁμοίως

--------

825"

125" ἔξοδα αὐτῶν χαρτι̮ά μελάνης καὶ ἄλλα

-------

950"

10" ἔτι διά χαρτι̮ά

-----

960"

друга ръка, много бледо мастило

1" μηνειάτικον θέλει ὁ σταυρήτζας ἀπό τοῦ δοῦσιανίστα τά ἔλαβεν και ἐξόφλησαν τῇ γῃ Ἰουνίου 1830"

19" γρόσια θέλει ἔτι ἀπό ῥέσημ ὁποῦ ἔδοκαν εἰς μελκημ @

ръкопис 8605

печат на Митрополитската библиотека гр. ПловдивСтраницата съдържа запис/и: No 2
дата на пъви запис: 03.06.1830
Дата на последен запис 03.06.1830
Споменати лица 3
Споменати места 7
Споменати гилдии 12
айжяоагжоа