1
1%
страница 2
350

Страница 2


Превeден текст


1828, 18 ноември, колкото гроша бяха изразходвани за заплата на кятипа 1 и сакелария 2, които бяха определени за издаване йол тескерета 3 за една година и от къде бяха платени

100 платиха абаджиите 4

50 кафтанджиите 5

50 кожухарите, 10-те от такеджиите 6

60 чохаджиите 7, 20-те от актарите 8

40 бакалите

30 казанджиите

20 астарджиите 9

20 тахтаджиите 10

-------------

370

100 бегликчиите 11

100 от село Аврадалан 12

80 от Прасатин дервент 13

80 от Акче Клисе 14

80 от Карлово

80 от Калофер

60 от Хаджари 15

------------

950 или бяха взети деветстотин и петдесет гроша

10 от шивачите

-----------

960

къде бяха дадени

480 за заплата на кятипа 16 по 40 гроша на месец

250 за заплата на сакелария поп Янаки, годишна

60 за 6 кила жито за кятипа 17

30 за 1 джубелики 18 дреха на същия за байрама 19

5 за един чифт обувки на същия също

---------

825

125 техни разходи – хартия, мастило и други

-------------

950

10 още за хартия

---------

960

друга ръка, много бледо мастило

1 месечна заплата иска Ставрицас от Душаниста 20 взе ги и бяха издължени на 3 юни 1830

9 гроша още иска от ресима 21, който дадοха на Мелким ефенди

ръкопис 8605

печат на Митрополитската библиотека гр . Пловдив


Бележки под линия

Разчетен текст
Страницата съдържа запис/и: No 2
дата на пъви запис: 03.06.1830
Дата на последен запис 03.06.1830
Споменати лица 3
Споменати места 7
Споменати гилдии 12
айжяоагжоа