Запис 2
дата: 03.06.1830


Превeден текст


1828, 18 ноември, колкото гроша бяха изразходвани за заплата на кятипа1 и сакелария2, които бяха определени за издаване йол тескерета3 за една година и от къде бяха платени

100 платиха абаджиите4

50 кафтанджиите5

50 кожухарите, 10-те от такеджиите6

60 чохаджиите7, 20-те от актарите8

40 бакалите

30 казанджиите

20 астарджиите9

20 тахтаджиите10

-------------

370

100 бегликчиите11

100 от село Аврадалан12

80 от Прасатин дервент13

80 от Акче Клисе14

80 от Карлово

80 от Калофер

60 от Хаджари15

------------

950 или бяха взети деветстотин и петдесет гроша

10 от шивачите

-----------

960

къде бяха дадени

480 за заплата на кятипа16 по 40 гроша на месец

250 за заплата на сакелария поп Янаки, годишна

60 за 6 кила жито за кятипа17

30 за 1 джубелики18 дреха на същия за байрама19

5 за един чифт обувки на същия също

---------

825

125 техни разходи – хартия, мастило и други

-------------

950

10 още за хартия

---------

960

друга ръка, много бледо мастило

1 месечна заплата иска Ставрицас от Душаниста20 взе ги и бяха издължени на 3 юни 1830

9 гроша още иска от ресима21, който дадοха на Мелким ефенди

ръкопис 8605

печат на Митрополитската библиотека гр . Пловдив

Разчетен текст


1828" Νοεμβ" 18" τά ὅσα γρόσια ἔγιναν ἔξοδα διά μισθόν τοῦ κιατίπη καί τοῦ σακελ-λαρίου οἱ ὁποῖοι, ἦσαν διορισμένοι διά τήν ὑπόθεσιν τῶν γιόλ τεσκε-ρέδων εἰς χρόνον ὁλόκληρον ἕναν καί πόθεν ἐπληρώθησαν

100" οἱ ἀμπατζῆδες.

50" καυταντζῆδες.

50" γουναράδες. τά 10" ἀπό τούς τακιατζῆδες.

60" τζοχατζῆδες. τά 20" ἀπό τούς ἀκτάρηδες.

40" μπακάληδες.

30" καζαντζῆδες.

20" ἀσταρτζῆδες.

20" ταχτατζῆδες.

------------------

370"

100" μπεϊλεκτζῆδες.

100" ἀπό χωρίον ἀβρὰ δαλάνι.

80" πρασατήν Δερβέντι.

80" ἀκτζέ κλήσε.

80" κάρλοβον.

80" καλόφερον.

60" χατζάρι.

----------------

950" ἤτοι ἐννεακόσια πενῆντα γρόσι" ἐλήφθησαν.

10" ἔτι ἀπό ῥάπτιδες

-----------

960"

ποῦ ἐδόθησαν

480" διά μισθόν τοῦ κτι̮ατίπη πρ(ός) " 40" γρόσι" τον μήναν

250" τοῦ σακελλαρίου. παπά γι̮αννάκη χρονικός.

60" εἰς 6" κοιλά σιτάρι τῷ κτι̮ατíπῃ.

30" εἰς 1" τζουπελήκι ῥοῦχον τοῦ ἰδίου κατά τό μπαϊράμ

5" εἰς μίαν ζευγήν παπούτσι̮α τοῦ ἰδίου ὁμοίως

--------

825"

125" ἔξοδα αὐτῶν χαρτι̮ά μελάνης καὶ ἄλλα

-------

950"

10" ἔτι διά χαρτι̮ά

-----

960"

друга ръка, много бледо мастило

1" μηνειάτικον θέλει ὁ σταυρήτζας ἀπό τοῦ δοῦσιανίστα τά ἔλαβεν και ἐξόφλησαν τῇ γῃ Ἰουνίου 1830"

19" γρόσια θέλει ἔτι ἀπό ῥέσημ ὁποῦ ἔδοκαν εἰς μελκημ @

ръкопис 8605

печат на Митрополитската библиотека гр. Пловдив


Записа е разположен на сраница/и: No 2

financial: начини за събиране на средствата за заплати

administrative: списък на еснафите

reading: Петя Янева
translation: Петя Янева
editing: Надя Данова
commentary: Петя Янева
commentary: Надя Данова
commentary: Кета Ничева
айжяоагжоа