Запис 2
reading, Петя Янева, translation, Петя Янева, editing, Надя Данова, 1, commentary, linguistic, Петя Янева, commentary, historical, Надя Данова, commentary, bdo, Кета Ничева, commentary, cultural-historical, date, 03.06.1830, document, financial, начини за събиране на средствата за заплати, document, administrative, списък на еснафите, document, inventory,
дата: 03.06.1830


Превeден текст


1828, 18 ноември, колкото гроша бяха изразходвани за заплата на кятипа1 и сакелария2, които бяха определени за издаване йол тескерета3 за една година и от къде бяха платени

100 платиха абаджиите4

50 кафтанджиите5

50 кожухарите, 10-те от такеджиите6

60 чохаджиите7, 20-те от актарите8

40 бакалите

30 казанджиите

20 астарджиите9

20 тахтаджиите10

-------------

370

100 бегликчиите11

100 от село Аврадалан12

80 от Прасатин дервент13

80 от Акче Клисе14

80 от Карлово

80 от Калофер

60 от Хаджари15

------------

950 или бяха взети деветстотин и петдесет гроша

10 от шивачите

-----------

960

къде бяха дадени

480 за заплата на кятипа16 по 40 гроша на месец

250 за заплата на сакелария поп Янаки, годишна

60 за 6 кила жито за кятипа17

30 за 1 джубелики18 дреха на същия за байрама19

5 за един чифт обувки на същия също

---------

825

125 техни разходи – хартия, мастило и други

-------------

950

10 още за хартия

---------

960

друга ръка, много бледо мастило

1 месечна заплата иска Ставрицас от Душаниста20 взе ги и бяха издължени на 3 юни 1830

9 гроша още иска от ресима21, който дадοха на Мелким ефенди

ръкопис 8605

печат на Митрополитската библиотека гр . Пловдив

Разчетен текстЗаписа е разположен на сраница/и: No 2
Автор:
Вид:
Дата 03.06.1830
Автор
Преводач:
Вид:
Дата 03.06.1830
айжяоагжоа