Запис 1 предната корица дата: 0000-00-00


Превeден текст


На предната корица ръкопис

№ 8

Кодикс

1794-1856

Разни Градски, Церковни и

Монастирски Сметки

на първата празна страница печат на Митрополитската библиотека гр. Пловдив

Разчетен текст


На предната корица ръкопис

№ 8

Кодикс

1794-1856

Разни Градски, Церковни и

Монастирски Сметки

на първата празна страница печат на Митрополитската библиотека гр. Пловдив


Записа е разположен на сраница/и: No 1
Автор: предната корица
Вид: предната корица
Дата 0000-00-00
Автор
Преводач: предната корица
Вид: предната корица
Дата 0000-00-00

Споменати лица:

Споменати места:

Споменати гилдии:

айжяоагжоа