Запис 1
дата:


Превeден текст


На предната корица ръкопис

№ 8

Кодикс

1794-1856

Разни Градски, Церковни и

Монастирски Сметки

на първата празна страница печат на Митрополитската библиотека гр. Пловдив

Разчетен текст


На предната корица ръкопис

№ 8

Кодикс

1794-1856

Разни Градски, Церковни и

Монастирски Сметки

на първата празна страница печат на Митрополитската библиотека гр. Пловдив


Записа е разположен на сраница/и: No 1

Споменати лица:

Споменати места:

Споменати гилдии:

айжяоагжоа