1
1%
страница 1
350

Страница 1


Превeден текст


† Мъдростта и учението са източник на всички добродетели и естествени учители на всеки човек в житейските неща , а пък , ако следваме мъдрия Соломон, те са „по-ценни от златото и скъпоценните камъни“[129] , а нека добавим и думите на апостола , че „душите на хората , които се обучават в тях (мъдростта и учението) , се преобразяват , като биват присаждани от дива на питомна маслина“[130] , така че докосналият се до тях човек действително се показва богоподобен и се сдобива с блаженство и в двата свята (?). Ето защо , за голяма благодат са достойни ония , които черпят от делвата на мъдростта , а за още по-голяма отплата са достойни ония , които се стараят да прокарат вадата на мъдростта до своите градове , спомагайки за учредяването и усъвършенстването на елински училища. Поради това и долните музолюбиви и човеколюбиви спомоществователи на тази богоспасима община , копнеейки за подобно благодеяние , честолюбиво съдействаха със следните спомоществовния и пожертвования , за вечна своя памет.

,,Филипополският митрополит кир Никифорос……..…….гроша:

,,Левкийският епископ Серафим………….…………………………….. :

,,Протосингелът кир Атанасиос……………..……………………. :

,,Кир Вълкос Теодорович………………………………………… :

,,Кир Вълкос Куртович…………………………………………… :

ръчно

2000:

500:

500:

3000:

5000:

11000:

,,Кир Стоянос Теодорович……………………………………….. :

,,Кир Власакис Тондзоглу………………………………………….. :

,,Кир Николакис Михаил Киру……………………………………. :

,,Кир Атанасакис хаджи Д. Гюмюш Гердан………………………. :

,,Кир Христос Н. Кироглу………………………………………… :

1500:

1500:

500:

400:

1500:

5400:

,,Кир Ламброс и Георгиос Петру Папасаул……………………. :

,,Кир Панайотис Димитриу и Георгиос Сенгуни…………………... :

,,Кир Стефанос Мутиоглу и Тоскоглу……………………………. :

,,Кир Антониос Стоянович………………………………………… :

,,Кир Йоанис Л. Немдзоглус………………………………………….:

1000:

800:

1500:

600:

600:

4500:

,,Кир хаджи Йованис и Аргириос Кугимдзоглу…………………… :

,,Кир Теодорос Параскева………………………………………… :

,,Кир Тошкос Параскева………………………………………….. :

,,Кир хаджи Пенчос Пападаки…………………………………….:

,,Кир Янакис Георгиу Полити

1200:

500:

500:

500:

1000:

3700:

,,Кир хаджи Ненос Рати…………………………………………….. :

,,Кир Христос Зопану и Георгиос Самара………………………….. :

,,Кир Петкос Вълкович……………………………………………. :

,,Кир Ганчу и Пеюс съдружници………………………………….. :

,,Кир хаджи Димитриос Кугимдзоглус………….………………… :

400:

400:

400:

500:

400:

2100:


Разчетен текст


† Мъдростта и учението са източник на всички добродетели и естествени учители на всеки човек в житейските неща , а пък , ако следваме мъдрия Соломон, те са „по-ценни от златото и скъпоценните камъни“[129] , а нека добавим и думите на апостола , че „душите на хората , които се обучават в тях (мъдростта и учението) , се преобразяват , като биват присаждани от дива на питомна маслина“[130] , така че докосналият се до тях човек действително се показва богоподобен и се сдобива с блаженство и в двата свята (?). Ето защо , за голяма благодат са достойни ония , които черпят от делвата на мъдростта , а за още по-голяма отплата са достойни ония , които се стараят да прокарат вадата на мъдростта до своите градове , спомагайки за учредяването и усъвършенстването на елински училища. Поради това и долните музолюбиви и човеколюбиви спомоществователи на тази богоспасима община , копнеейки за подобно благодеяние , честолюбиво съдействаха със следните спомоществовния и пожертвования , за вечна своя памет.

,,Филипополският митрополит кир Никифорос.....гроша:

,,Левкийският епископ Серафим.....:

,,Протосингелът кир Атанасиос.....:

,,Кир Вълкос Теодорович.....:

,,Кир Вълкос Куртович.....:

2000:

500:

500:

3000:

5000:

11000:

,,Кир Стоянос Теодорович.....:

,,Кир Власакис Тондзоглу.....:

,,Кир Николакис Михаил Киру.....:

,,Кир Атанасакис хаджи Д. Гюмюш Гердан.....:

,,Кир Христос Н. Кироглу.....:

1500:

1500:

500:

400:

1500:

5400:

,,Кир Ламброс и Георгиос Петру Папасаул..... :

,,Кир Панайотис Димитриу и Георгиос Сенгуни..... :

,,Кир Стефанос Мутиоглу и Тоскоглу..... :

,,Кир Антониос Стоянович..... :

,,Кир Йоанис Л. Немдзоглус.....:

1000:

800:

1500:

600:

600:

4500:

,,Кир хаджи Йованис и Аргириос Кугимдзоглу..... :

,,Кир Теодорос Параскева..... :

,,Кир Тошкос Параскева..... :

,,Кир хаджи Пенчос Пападаки..... :

,,Кир Янакис Георгиу Полити

1200:

500:

500:

500:

1000:

3700:

,,Кир хаджи Ненос Рати..... :

,,Кир Христос Зопану и Георгиос Самара..... :

,,Кир Петкос Вълкович..... :

,,Кир Ганчу и Пеюс съдружници ..... :

,,Кир хаджи Димитриос Кугимдзоглус.....:

400:

400:

400:

500:

400:

2100:Страницата съдържа запис/и: No 1
дата на пъви запис: 0000-00-00
Дата на последен запис 0000-00-00
Споменати лица 0
Споменати места 0
Споменати гилдии 0

Споменати лица:

Споменати места:

Споменати гилдии:

айжяоагжоа