Използваме "бисквитки" за по-добро представяне. Не се събират лични данни.

Списък видове записи

Ид
Тип
Вид
Записи
9financialначини за събиране на средствата за заплати No 2
10administrativeсписък на еснафите No 2
57inventory No 6
20financialзаплати и начини за събиране на средствата за заплати No 3
21administrativeварош кехаи No 3
22administrativeсписък на махалите No 3
23administrativeсписък на ханетата No 3
33financialначини на събиране на средствата за заплати No 4
34administrativeна варош кехаи No 4
35inventoryна залози No 4
55financialна „Пресвета Богородица“ No 6